top of page
Słowo „joga” wywodzi się z sanskryckiego słowa „yuj”, scalać, łączyć, jednoczyć, ujarzmiać.
Joga jest owocem tradycji hinduistycznej. Zgodnie z wierzeniami, twórcą jogi jest bóg Sziwa, który wymyślił poszczególne pozycje dla swej małżonki Parwati. Miały one być źródłem piękna i dobrego samopoczucia.
Historyczne korzenie jogi są trudne do ustalenia. Najstarszymi znanymi świadectwami jej istnienia są pochodzące z 3000 roku p.n.e. figurki i pieczęcie, przedstawiające postaci w pozycjach jogi, odkryte w Harappie nad Indusem i w Mohendzo Daro.
Pierwszymi pisanymi źródłami, w których pojawia się termin joga, są Wedy – starożytne hinduskie księgi (niektóre pochodzą z 2500 r. p.n.e.). Główny fundament nauk o jodze stanowią Upaniszady, tworzące końcową część Wed. Najbardziej znanym ze wszystkich tekstów traktujących o jodze jest Bhagawadgita, stanowiąca część Mahabharaty – wielkiego poematu epickiego, powstałego około VI w. p.n.e.
W Bhagawadgicie Bóg pod postacią Kriszny naucza wojownika Ardżunę jogi, a przede wszystkim tego, jak osiągnąć wyzwolenie przez wypełnianie obowiązków życiowych. Bhagawadgita jest tekstem podstawowym karma-jogi, czyli jogi działania, którą realizuje się poprzez wyrzeczenie się owoców swoich czynów.
Podstawa raja-jogi jest wyłożona w Jogasutrach Patanjalego, który zebrał i usystematyzował nauki jogi około II-III w. p.n.e. Jego dzieło składa się ze 195 aforyzmów i jest podstawowym tekstem źródłowym, opisującym metodę samorozwoju i osiągnięcia jedności na drodze ośmiostopniowej ścieżki jogi. Wiele późniejszych tekstów jogi to najczęściej komentarze do wymienionych Jogasutr i Bhagawadgity.
Ośmiostopniowa ścieżka jogi:
  1. YAMA – zasady postępowania w stosunku do innych
  2. NIYAMA – zasady postępowania w stosunku do siebie
  3. ASANA – praktyka pozycji jogi
  4. PRANAYAMA – kontrola oddechu
  5. PRATYAHARA – wycofanie zmysłów
  6. DHARANA – koncentracja
  7. DHYANA – medytacja
  8. SAMADHI – wchłonięcie, poznanie Jaźni.
 
Wszystkie te stopnie przenikają się i wzajemnie od siebie zależą, prowadząc do jednego celu.
Patanjali mówi w Jogasutrach (II, 28):

„Studiowanie ośmioczłonowej jogi prowadzi do oczyszczenia ciała, umysłu i intelektu; płomień wiedzy jest podtrzymywany i wnikliwość zostaje obudzona”.
bottom of page